SC FIRE PROTECT SRL

Certificari

Incepand cu anul 2008, FIRE PROTECT a implementat un sistem de management al calitatii ISO 9001, pentru urmatoarele domenii:

  •  Identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
  • Consultanta in domeniul securitatii la incendiu
  • Elaborare scenarii de securitate la incendiu si planuri de interventie in caz de incendiu

 Personalul nostru detine urmatoarele competente si autorizatii, recunoscute de institutiile abilitate din Romania:

  •  Persoana autorizata pentru desfasurarea activitatilor identificare, evaluare si control al riscului de incendiu
  • Specialist in securitatea la incendiu a constructiilor si instalatiilor
  • Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
  • Manager de securitate
  • Evaluator de risc la securitate fizica
Views All Time
Views All Time
3074
Views Today
Views Today
2