SC FIRE PROTECT SRL

Politica de confidențialitate

1. Definirea termenilor:

Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/ restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2. Tipurile de date colectate, scop, timp de stocare

2.1 Tipurile de date colectate

Societatea FIRE PROTECT prelucrează numai datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct (nume, prenume, email, număr de telefon). De asemenea, datele rezultate din navigarea pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookies și a tehnologiilor similar conform Politicii privind cookie. Menționăm faptul că datele stocate sunt criptate pentru siguranța dumneavoastră.

2.2 Scopul colectării datelor

– Soluționarea solicităriilor primite în cadrul site-ului www.riscincendiu.ro;
– Efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului;
– Pentru activități de marketing, respectiv transmiterea de newsletter și/sau alerte periodice prin folosirea poștei electronice;
– Desfășurarea relației contractuale dintre compania FIRE PROTECT și clienții.

2.3 Timpul de stocare

Datele colectate vor fi prelucrate și stocate pe o perioadă de 3 ani sau în cazul clienților existenți pe întreaga durată contractuală.
În cazul în care doriți retragerea consimțământului pentru stocarea și prelucrarea datelor dumneavoastră, datele vor fi șterse/distruse.

3. Drepturile

Persoanele fizice au următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces – este dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc, având astfel acces la datele respective;
b) Dreptul la portabilitate – este dreptul prin care veți putea primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil;
c) Dreptul la opoziție – este dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului;
d) Dreptul la rectificare – este dreptul prin care se pot face corectări, fără întârziere nejustificată, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele.
e) Dreptul la ștergerea datelor – este dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri : acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
f) Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care o persoană contestă exactitatea datelor pe perioada verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere în cazul în care datele au fost procesate într-un mod care nu se conformează GDPR;
h) Dreptul la o cale de atac efectivă în cazul în care o autoritate de supraveghere competență nu se ocupă în mod corespunzător de o plângere;
i) Dreptul la o cale de atac efectivă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de către operator;
j) Dreptul la despăgubiri de la un operator sau de la o persoană împuternicită în cauză pentru daune materiale sau morale care rezultă din încălcarea GDPR.

Dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor la adresa fireprot@gmail.com. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru detalii și informații nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0727280937 sau pe adresa de email fireprot@gmail.com


Politica privind confidențialitatea datelor personale

riscincendiu.ro se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Acest acord de confidențialitate explică colectarea, utilizarea, dezvăluirea, păstrarea și protejarea informațiilor dvs. personale.
Acest acord de confidențialitate se aplică furnizării serviciilor FIRE PROTECT SRL prin intermediul site-ului indiferent de modul de accesare sau utilizare a acestuia, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.
Putem modifica în orice moment această politică prin publicarea versiunii modificate în această secțiune, inclusiv data la care s-au efectuat modificările.

1. Informațiile personale pe care le colectăm
Ce este informația personală?
Informațiile personale sunt informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, identitate mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.
Nu considerăm că informațiile personale includ informații care au fost anonimizate sau pseudonimizate, astfel încât nu mai pot fi folosite pentru a identifica o anumită persoană fizică.
Colectăm informații personale de la dvs. doar pentru întocmirea facturilor și evidența comenzilor în baza de date.
Unele dintre aceste informații personale sunt necesare pentru furnizarea în condiții optime a produselor și serviciilor noastre, cum ar fi o modalitate de a vă identifica sau informații privind achiziționarea serviciilor FIRE PROTECT SRL.
De asemenea, putem colecta informații personale din alte surse, după cum este detaliat mai jos.
Informațiile personale pe care ni le furnizați atunci când comandați serviciile FIRE PROTECT SRL sau ne scrieți mesaje prin intermediul site-ului sau e-mailuri:
• Informații de identificare cum ar fi numele, adresa, numere de telefon, adrese de e-mail, atunci când completați formularul de la pagina de contact.
• Informații utilizate pentru a identifica comanda dvs. în baza de date, date de facturare, precum și, în cazul în care serviciile poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri, numere de urmărire colet și actualizări de urmărire.
• Informații financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor tranzacții.
• De asemenea, ne puteți furniza și alte informații prin actualizarea sau adăugarea de informații la comanda dvs., prin participarea dvs. la discuțiile cu alți utilizatori, rezolvarea disputelor sau în cazul în care comunicați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre (e-mail, telefon, chat).
Informațiile personale pe care le colectăm în mod automat atunci când beneficiați de serviciile noastre
• statisticile privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare;
Informații personale colectate din alte surse
• Social Media. Vă permitem să distribuiți informații pe site-uri de socializare (ex: Facebook). Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informații personale pe care le pastrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizându-ne să accesăm aceste informații, sunteți de acord că putem colecta, utiliza și păstra informațiile furnizate în conformitate cu acest acord de confidențialitate.
• Dacă ne furnizați informații personale despre altcineva, trebuie să faceți acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie să o informați cum colectăm, folosim, dezvăluim și păstrăm informațiile personale în conformitate cu acest acord de confidențialitate.
Informațiile personale pe care le colectăm utilizând cookie-uri:
• Utilizăm cookie-uri pentru a colecta informații despre paginile pe care le vizualizați, despre link-urile accesate și despre alte acțiuni pe care le faceți atunci când utilizați serviciile noastre.

2. Cum utilizăm informațiile dvs. Personale

Noi folosim informațiile dvs. personale pentru a vă furniza și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre, pentru a vă oferi o experiență plăcută pe site-ul nostru, pentru întocmirea comenzilor și facturilor și pentru a vă oferi servicii de suport.

Mai jos este un rezumat al modului în care folosim informațiile dvs. personale.
• Pentru a vă contacta în legătură cu activitatea dvs. pe site, pentru a comunica în legătură cu comenzile dvs. (dacă este necesar), pentru a rezolva eventuale probleme, pentru a rezolva un litigiu, pentru a colecta sumele datorate pentru activitatea de vânzare. Atunci când va contactăm în aceste scopuri, va putem contacta prin e-mail, telefon sau SMS.
• Pentru a vă trimite documentațiile și facturile.
• Pentru a vă trimite actualizările documentațiilor.
• Pentru a preveni, detecta, atenua și investiga fraude, încălcări ale securității sau alte activități potențial interzise sau ilegale.
• Pentru a măsura și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre, pentru a păstra produsele și serviciile noastre în siguranță și pentru a personaliza conținutul site-ului care include elemente și servicii ce pot prezența interes ca răspuns la acțiunile pe care le faceți.
• Pentru a monitoriza restricțiile privind accesarea produselor și serviciilor noastre pentru încălcări ale politicilor noastre sau ale legilor.
Nu folosim informațiile personale pentru a vă oferi oferte comerciale prin e-mail, telefon sau SMS decât cu consimțământul dvs. pe care vi-l puteți retrage în orice moment.

3. Opțiunile dvs. privind modul în care folosim informațiile dvs. personale

Aveți opțiuni cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale pentru a comunica cu dvs., sau pentru a vă trimite comunicări comerciale.
Preferințele de comunicare
Puteți controla preferințele dvs. de comunicare, contactându-ne direct prin e-mail, telefonic sau SMS.
Newslettere
Din 25 mai nu mai trimitem newslettere pe e-mail. Toate comunicările se vor efectua prin intermediul site-ului și pe pagini de socializare media (ex .Facebook). Dacă nu doriți să primiți astfel de comunicări comerciale de la noi, va puteți oricând dezabona de la paginile noastre de socializare media, sau să optați să nu mai primiți noutăți din partea noastră pe aceste pagini de socializare media.
Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în nici un fel datele dvs. personale unor terțe părți fără consimțământul dvs.

4. Modalități în care puteți accesa, controla și corecta informațiile dvs. personale

Respectăm dreptul dvs. de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau de a solicita restricționarea utilizării informațiilor dvs. personale, conform cerințelor legii. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că informațiile personale pe care le colectăm sunt corecte și actualizate.
Aveți dreptul să știți ce informații personale păstrăm despre dvs.
La cerere vă putem furniza o copie a informațiilor personale într-un format structurat.
Dacă informațiile dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le actualizați sau să ne cereți să le actualizăm.
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale. În acest caz, nu va mai fi posibil să procesăm comenzile dvs.
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem sau să restricționăm modul în care folosim informațiile dvs. personale, dar acest drept este determinat de lege și vă poate afecta accesul la produsele și serviciile noastre.
Accesați, corectați și ștergeți informațiile dvs. personale
Vom respecta dreptul dvs. legal de a accesa, modifica sau șterge informațiile personale din sistemul nostru. Putem totuși să refuzăm accesul de a modifica sau șterge informațiile dvs. personale în anumite cazuri, în conformitate cu legile naționale ale României.
Dacă solicități suspendarea procesării unora sau tuturor informațiilor dvs. personale sau retragerea (dacă este cazul) a consimțământului dvs. pentru utilizarea sau dezvăluirea informațiilor dvs. personale în scopurile stabilite în acest acord de confidențialitate, este posibil să nu vă mai putem oferi accesul la produsele și serviciile Rubinian și la serviciul de asistență oferit clienților noștrii.
După solicitarea dvs., vom elimina informațiile dvs. personale cât mai curând posibil, în conformitate cu legile naționale.

5. Cum putem să va împărtășim informațiile personale

Putem divulga informațiile dvs. personale unor terțe părți. Această divulgare poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la produsele și serviciile noastre, să ne conformăm obligațiilor legale naționale, să ne optimizăm activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de produsele și serviciile noastre. Încercăm să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.
Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dvs. explicit.
Putem divulga informațiile dvs. personale următoarelor părți pentru următoarele scopuri:
Furnizori de servicii și parteneri ai FIRE PROTECT SRL
• Furnizorii de servicii de transport Fan Courier și Poșta Română cu care împărtășim informațiile de contact pentru întocmirea documentelor de transport, în scopul facilitării livrării anumitor documente sau produse și a altor comunicări legate strict de livrare, dacă aceasta nu se realizează prin e-mail.
• Furnizori de servicii de transmitere mesaje pe e-mail. Pentru o bună operativitate o parte din mesajele tip e-mail sunt transmise prin servicii specializate (Gmail), mesajele se transmit doar la solicitarea operatorului (
FIRE PROTECT ) pe baza instrucțiunilor, rapoartele sunt păstrate în contul personal al operatorului.
Instituții de aplicare a legii conform legilor naționale
• Instituțiilor oficiale de aplicare a legii ca răspuns la o solicitare oficială sau la un proces legal în legătură cu o anchetă penală sau o presupusă sau suspectată activitate ilegală. Vom dezvălui informațiile pe care le considerăm relevante pentru anchetă sau care ne sunt solicitate explicit, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, istoricul utilizatorului, adresa IP, reclamațiile de fraudă, istoricul comenzilor.
• Pentru terții implicați într-o procedură legală, dacă ne furnizează o hotărâre judecătorească.
Modificarea dreptului de proprietate
Dacă suntem supuși unei fuziuni sau achiziții cu / de o altă companie, este posibil să împărtășim informații în conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. În cazul în care apare un astfel de eveniment, vom cere că noua entitate să urmeze acest acord de confidențialitate cu privire la informațiile dvs. personale. Dacă intenționăm să folosim informațiile dvs. personale în alte scopuri care nu sunt acoperite de acest acord de confidențialitate, veți primi o notificare prealabilă cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale în noile scopuri.

6. Cât timp păstrăm informațiile dvs. personale

Păstrăm informațiile personale atâta timp cât este necesar pentru a furniza în siguranță produsele și serviciile pe care le-ați solicitat sau pentru alte scopuri, cum ar fi respectarea obligațiilor legale, rezolvarea disputelor și punerea în aplicare a politicilor noastre.
Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați să păstrăm informațiile dvs. relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii.
După ce nu mai este necesar să păstrăm informațiile dvs. personale, vom dispune ștergerea într-un mod sigur, în conformitate cu politicile noastre de păstrare și ștergere a datelor.
Vom respecta dreptul dvs. legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru.

7. Cum va protejăm informațiile personale

Va protejăm informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.
Unele dintre măsurile de protecție pe care le folosim sunt securizarea conexiunii la site (protocolul https), firewall-urile și criptarea datelor, aplicarea regulată a patch-urilor de securitate, controlul accesului fizic la datacenter și acces autorizat controlat la informații.

Data intrare în vigoare 25.05.2018.

Politică în curs de actualizare – ultima actualizare 28.08.2019.

Politica de cookies

 1. Politica de utilizare Cookie-uri

Este important de a fi transparenti si deschisi in legatura cu modul in care colectam si utilizam datele care se refera la dvs.

In spiritul transparentei, aceasta politica furnizeaza informatii detaliate despre cum si cand utilizam fisierele Cookie.

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web ale site-ului https://www.riscincendiu.ro/

 1. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe terminalul utilizatorului (de ex. computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul).

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care va bucurati pe Internet, cum ar fi afisarea corecta a unui site atunci cand il vizitati folosind computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesati internetul, personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in m da nationala, etc.), permiterea accesului in site-ul web, etc.

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori si sa poata include aplicatii sau functionalitati in site care creeaza o experienta de navigare mai facila, mai utila si mai placuta.

 1. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Fisierele Cookie fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, servicii  sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

 1. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: de sesiune si persistente.

Cookie-urile de sesiune sunt fisiere temporare care sunt active si raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).
Cookie-urile persistente sunt fisierele stocate, in functie de durata prestabilita, pe suportul de stocare a unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

 1. Cum sunt folosite Cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa Cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste Cookie-uri pot fi proprii sau pot proveni de la terti precum Google Analytics, Facebook sau alte platforme/site-uri web care urmaresc activitatea dvs. in scopuri de marketing.

Cookie-uri de performanta
Acest tip de Cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un Cookie de analiza a utilizatorului. Acest Cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browser-ul ne va spune daca aveti acest Cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest Cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste Cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare
Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un Cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste Cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest Cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate
Aceste Cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si ce durata de timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste Cookie-uri se folosesc si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, Cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste Cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam Cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

 1. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 1. Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web).
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

 1. De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator.

Dezactivarea si refuzul de a primi Cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile/inachesibile sau dificil de vizitat si folosit.

Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale Cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
 1. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, Cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza Cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browser-ele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea Cookie-urile.
Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de Cookie pot fi interceptate.
Acest lucru se poate intampla, de exemplu, daca browser-ul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe Cookie implica setari gresite ale Cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browser-ele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.
Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

 1. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe Cookies.
  Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul Cookie-urilor:

 • Particularizati-va setarile browser-ului in ceea ce priveste Cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii Cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza Cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza Cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browser-ului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browser-ul mereu actualizat la ultima versiune.
Multe dintre atacurile bazate pe Cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe site-urile de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste Cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browser-ul sa accepte Cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind Cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile Cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

 1. Modificari si actualizari ale prezentei politici de cookies 

Prezenta politica de cookies poate suporta modificari in functie de reglementarile legale sau pentru a urma recomandarile oferite de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Views All Time
Views All Time
1226
Views Today
Views Today
1