SC FIRE PROTECT SRL

Prevenirea Incendiilor

Securitatea la incendiu

Servicii de elaborare documentatii tehnice

 • Evaluare risc de incendiu
 • Elaborare scenariu de securitate la incendiu
 • Intocmire plan de interventie in caz de incendiu
 • Intocmire fisa obiectivului
 • Intocmire documente/proceduri privind “Organizarea apararii impotriva incendiilor”
 • Instruire PSI
 • Elaborarea tematicii de instruire PSI si efectuarea de exercitii de alarmare, evacuare si stingere.

Solutii

 • Auditarea privind securitatea la incendiu
 • Analiza de risc
 • Controlul incadrarii in nivelurile de performanta privind securitatea la incendiu
 • Controlul masurilor de securitate
 • Implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
 • Consultanta de specialitate
 • Instruirea personalului

Servicii de avizare / autorizare

 • Intocmire documentatii pentru aviz de securitate la incendiu
 • Intocmire documentatii pentru autorizatie de securitate la incendiu
 • Expertiza tehnica de securitate la incendiu

Organizarea activitatii periodice de aparare impotriva incendiilor:

  • Intocmirea dosarului cu documentele obligatorii in domeniul situatiilor de urgenta:
  • Elaborarea dispozitiilor scrise / documentele specifice apararii impotriva incendiilor
  • Intocmirea instructiunilor specifice privind atributiile ce revin salariatilor
  • Elaborare tematicii de instruire periodica si a graficului de instruire
  • Efectuarea de controale interne de prevenire privind aplicarea normelor de aparare specifice, cu intocmirea raportului de control – activitate periodica, periodicitate trimestriala
  • Instruirea salariatilor si completarea fiselor de instruire – activitate periodica, periodicitate lunara
 • Reprezentarea societatii prin prezenta unei persoane autorizate la desfasurarea controalelor ISU
Views All Time
Views All Time
1669
Views Today
Views Today
1