SC FIRE PROTECT SRL

Securitatea si sanatatea muncii

SERVICII DE SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor institutiei
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor, verificarea insusirii si aplicarii de catre salariati a informatiilor primite
 • Evidenta  posturilor  de lucru care necesita examene medicale  suplimentare
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare , semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea in scris a conducerii asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora
 • elaborarea rapoartelor  privind  accidentele  de munca suferite de salariatii din institutie in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (l) lit. d) din lege
 • Reprezentarea beneficiarului cu prilejul controalelor ITM si al cercetarii evenimentelor
 • Completarea fiselor de instruire individuala si colectiva privind securitatea si sanatatea  in munca
 • Cercetarea, intocmirea dosarului si a procesului verbal de cercetare si a formularului de inregistare a accidentelor de munca (F.I.A.M.) si a incidentelor periculoase

 

Intocmirea documentelor de evidenta In domeniul securitatii si sanatatii In munca:

 • Registrul tipizat;
 • Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
 • Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase ;
 • Registrul unic de evidenta a accidentelo r usoare;
 • Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

Cercetarea accidentelor de munca, Intocmirea documentelor  aferente si comunicarea lor organelor in d rept, conform H.G. nr. 1425/2006.

Views All Time
Views All Time
1280
Views Today
Views Today
1